Home  |  Contact  |  Sitemap  |  Impressum  
ASPECTA Spirit and Solutions  
ONDERNEMING
RAADGEVER
VERKOOPPARTNERS
Colofon en juridische aanwijzingen
Verantwoordelijkheid / Behandeling van persoonlijke gegevens
 
Gelieve er rekening mee te houden dat deze verklaring te allen tijde door ons kan worden geactualiseerd. Wij adviseren u daarom deze verklaring regelmatig opnieuw door te lezen om u vertrouwd te maken met eventuele wijzigingen.
 COLOFON 
 
 DATATRANSMISSIE 
 
 JURIDISCHE AANWIJZINGEN 
   
 
Datatransmissie naar ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. (hierna volgend “ASPECTA") en grensoverschrijdende datastroom
Let erop, dat het internet principieel niet als veilige omgeving geldt en via het internet verzonden gegevens toegankelijk kunnen zijn voor onbevoegden, wat tot openbaring van deze gegevens, wijziging van de inhoud van informatie of technische storingen kan leiden. Via het internet verzonden gegevens kunnen ook over de landsgrenzen worden verzonden, wanneer de afzender en de ontvanger zich in hetzelfde land bevinden. Het is daarom mogelijk dat uw gegevens naar een land worden doorgezonden, waarin een lager databeveiligingsniveau geldt dan in het land waar u woont.
ASPECTA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de veiligheid van uw gegevens tijdens het verzenden via het internet. Wij maken u erop attent, dat u in gevallen waarin u dit gewenst acht, om databeveiligingsredenen op andere manieren met ons kunt communiceren.
In bepaalde situaties biedt ASPECTA u de gecodeerde overdracht van uw gegevens aan (bijvoorbeeld in de rubriek verkooppartners “VIP-Suite"). Hierop wordt u echter in het desbetreffende geval apart attent gemaakt.

Gegevensverwerking door ASPECTA en gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden
ASPECTA verzamelt door middel van deze website geen persoonsgerelateerde gegevens, tenzij deze gegevens uitdrukkelijk en met uw kennis beschikbaar worden gesteld. In het laatste geval kunnen wij, onder voorbehoud van de plaatselijke wetgeving, gebruik maken van uw persoonlijke gegevens om producten en dienstverleningen op de markt te brengen die volgens ons voor u interessant zouden kunnen zijn.
ASPECTA kan specifieke cookies of webbugs toepassen om niet-persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website te verkrijgen zoals bijvoorbeeld IP-adres of sessiesnummer. Dergelijke gegevens worden in de eerste plaats voor de administratie of voor de samenstelling van demografische informatie alsmede voor de bewaking van het gebruik en de functionaliteit van deze website gebruikt. Cookies kunnen wij ook gebruiken om u het gebruik van onze website te vergemakkelijken (zij zijn bijvoorbeeld bestemd voor het herinneren van wachtwoorden tijdens een sessie en de registratie van een eventueel door u uitgevoerde selectie van wettige woonplaats).

Gebruikte begrippen
Cookie:
Een cookie omvat informatie die door een webserver op de vaste schijf van uw computer wordt opgeslagen. Hierdoor kan een website uw persoonlijke voorkeuren lokaal op uw computer opslaan en later weer opvragen.
Webbug:
Een webbug is een plaatje op een weergegeven website die informatie overdraagt aan een webserver.
IP-adres:
Een IP-adres is een 32-bits-getal waarmee elke afzender of ontvanger van in datapakketten via het internet verzonden informatie wordt geïdentificeerd.
Sessie:
Met sessie bedoelt men een serie interacties tussen twee communicatie-eindpunten die tijdens de duur van een verbinding worden uitgevoerd. Aan elke sessie wordt een specifiek sessienummer toegekend.
Meer informatie vindt u onder: Juridische aanwijzingen