Home  |  Contact  |  Sitemap  |  Impressum  
ASPECTA Spirit and Solutions  
ONDERNEMING
RAADGEVER
   
Basiskennis investmentfonds
   
Voordelen van beleggingsfonds
   
Cost-Average-effect
   
Beleggings-ABC
VERKOOPPARTNERS
Cost-Everage-effect
Profiteer van de koersschommelingen!
 
Methode van de gemiddelde prijzen - een korte toelichting:

Cost-Averaging functioneert als volgt: De spaarder investeert regelmatig een vast bedrag in de koop van bepaalde beleggingsaandelen.  Door deze werkwijze verzekert de belegger zich gedurende een langere periode van een voordelige gemiddelde prijs per aandeel omdat hij de titel zowel bij stijgende als ook bij dalende koersen krijgt.
 
Een voorbeeld:
 
Jaarbedrag Belegging aandeel Prijs per Verworven aandelen
1 2500 100 25.0
2 2500 84 29.8
3 2500 71 35.2
4 2500 63 39.7
5 2500 58 43.1
6 2500 52 48.1
7 2500 56 44.6
8 2500 58 43.1
9 2500 61 41.0
10 2500 70 35.7
11 2500 87 28.7
12 2500 100 25.0
Totaal 30.000    439.0
 
Jaarlijkse investeringen EUR 2.500
In totaal geïnvesteerd in 12 jaar EUR 30.000
Waarde van de fondsaandelen na 12 jaar
(aantal aandelen x slotkoers 439 x 100,-)
EUR 43.900
--------------------------------------------------------------- -----------------
Totale winst EUR 13.900
Totale winst in % van het geïnvesteerde bedrag 46%
 
 
Als de belegger deze EUR 30.000 in het 1e jaar geinvesteerd zou hebben, zou hij 300 aandelen voor een prijs van EUR 100 hebben verworven. Bij een slotkoers van EUR 100 was het rendement 0% geweest. Door de regelmatige investering heeft hij geprofiteerd van het Cost-Average-Effect (gemiddelde prijs) en een winst van EUR 13.900 bereikt, hoewel de slotkoers identiek is aan de beginkoers.

Conclusie: Ook bij wisselende beurskoersen kan op de lange duur een interessante winst worden bereikt! Dit effect kan nog worden versterkt door de jaarlijkse aanpassing van de premie door middel van dynamiek.